Szerzői útmutató / Submission Guidelines

Submission Guidelines for Authors

Disegno – Journal of Design Culture publishes original research papers, essays, reviews on all possible aspects of design cultures. We publish thematic issues in English on a regular basis with specific open call for papers for every issue. The deadline for abstracts and papers varies every time — see always the actual call for papers on the website.

Publication Process for Research Papers

Submit your abstract for consideration based on the open call for papers. After a positive answer, prepare your article following the guidelines presented below, and send it within the deadline provided to you in the acceptance letter. Please be advised, that the acceptance of the abstract does not definitely mean that the paper will be published: this decision will be taken based on the finished paper in accordance with rules of the double-blind peer review process.

Articles and abstracts should be submitted via e-mail to the following address: disegno@mome.hu

Research papers should generally be between 5000-6000 words long (minimum 4500 words). Please consult with the editors, in case, for any reason, your article does not respect this preferred length. You may use picture illustrations to help your argument, but you are responsible for the copyright of the images, you need to request permission from the copyright owners of all images used in your article. Pictures should be submitted individually in .jpg format and also inserted at the end of the article under the heading: List of Figures. They should be numbered and accompanied by proper captions. In-text references to figures should be added in square brackets. E.g. [Fig.1.], [Figs.1–3.]

Essays should be 2500-3000 words long, while book and exhibition reviews are expected to be around 1500 words.

Please submit your article together with a short bio (3-5 sentences) containing your academic or work affiliation  (i.e. official name of the university or research institute where you work or study, together with its location: city and country), main research interests and the title of your most important publications (PhD thesis, book, lengthy article). Please don’t forget to submit your contact e-mail address.

Also submit a short abstract of your article (approx. 150-250 words) and a list of 3 to 5 keywords.

All research papers will undergo a rigorous double-blind peer-review process. It is your responsibility to clear all references to the author of the article (including notes). After you get the anonymous reviews, you will have 15 days to undertake the suggested corrections (if any). A final editorial check and the graphic design will follow, publication to be expected 2 months after the corrected, reviewed versions of the papers are sent to us.

Authors are entitled for free to one hard copy of the printed journal and the PDF version of the whole journal and their own article separately.

Referencing and notes

Please use footnotes (at the bottom of the page) instead of endnotes throughout the article. Footnotes should be used for material or comments that are either not absolutely necessary to the flow of the argument or which give information that a general, academic reader may not reasonably be supposed to have. Footnotes should not be used for referencing sources. (Source referencing should be done by way of in-text references.)

Articles should be fully referenced and all sources must be properly acknowledged. All quotations need book/page references. References are expected to conform to the Chicago Manual of Style Author-Date System.

The text citations in the Author-Date Style consist of the author’s last name and the year of publication of the work cited. No punctuation is used between the name and the date. For direct quotations the page number is also included.

Please add a list of your sources at the end of the article under the heading “References”.

Disegno uses CrossRef DOI referencing, so please add the DOI link to all your sources (where applicable) in the list of references at the end of the article. For more details on citation refer to the DOI display guidelines.

Publishing Essays, Reviews and Interviews

You may also submit for publication articles that are not designed according the strict rules of research papers. These essays, reviews (of books, events, exhibitions, etc.) and interviews should also be original articles, but they will be reviewed only by the editors of Disegno, who might suggest corrections or improvements.


A Disegno címleírási és jegyzetelési alapelvei

A Disegno című folyóirat a Chicago Manual of Style Author Date címleírási és jegyzetelési alapelveit követi. Kérjük szerzőinket, hogy tanulmányaik címleírásait és jegyzeteit a következő címen elérhető alapelvek és minták szerint készítsék el:

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

A Chicago Manual of Style Author Date címleírási és jegyzetelési rendszere a felsőindex-szel jelölt, láb- vagy végjegyzetben elhelyezett hivatkozások helyett a szövegbe beillesztett, íves zárójellel elkülönített, rövidített hivatkozásokat alkalmaz. Ezek a rövidített hivatkozások a hivatkozott mű szerzőjének/szerzőinek vezetéknevét, illetve intézmények által kiadott adatbázisok, kutatási anyagok, egyéb jelentések és beszámolók esetében azok nevének, vagy a szóban forgó projekt címének rövidítését, a publikálás évszámát, és a felhasznált információt tartalmazó oldal számát tartalmazzák (kivételt képeznek ez alól a nem oldalszámozott internetes anyagok). A Chicago Manual of Style Author Date a szerzők neveit felcserélt sorrendben, az elsőként feltüntetett vezetéknév és az utána következő keresztnév közé helyezett vesszővel szerepelteti – erre a magyar nevű szerzők esetében értelemszerűen nincs szükség.

Az alábbiakban a fentebb hivatkozott weboldalon közzétett, publikációtípusoként rendszerezett hivatkozási minták átdolgozott – magyar nyelvű szövegek esetén alkalmazható – változata olvasható. Minden példa után zárójelben a szövegközi hivatkozás formája látható. A mintákból esetlegesen hiányzó hivatkozási formák a következő  oldalon érhetők el: http://www.chicagomanualofstyle.org/16/ch15/ch15_toc.html

Kötetek

Egyszerzős monográfiák

 • Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin.

(Pollan 2006, 99–100)

Többszerzős monográfiák

 • Ward, Geoffrey C. és Ken Burns. 2007. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf.

(Ward és Burns 2007, 52)

Négy vagy több szerző esetében a zárójeles hivatkozásban csak az első szerzőt jelölje meg, melyet az et al. rövidítés kövessen. A szerzőcsoport összes tagját csak a szöveg végén szereplő bibliográfiában tüntesse fel.

(Barnes et al. 2010)

Szövegkiadások, irodalmi alkotások a szerkesztő, a fordító vagy a válogató-összeállító elsődleges feltüntetésével

 • Lattimore, Richmond, ford. 1951. The Iliad of Homer. Chicago: University of Chicago Press.

(Lattimore 1951, 91–92)

Szerkesztő esetében: szerk.

Válogató-összeállító esetében: vál.

Szövegkiadások, irodalmi alkotások a szerző elsődleges és a szerkesztő, a fordító vagy a válogató-összeállító másodlagos feltüntetésével

 • García Márquez, Gabriel. 1988. Love in the Time of Cholera. Fordította Edith Grossman. London: Cape.

(García Márquez 1988, 242–55)

Szerkesztő esetében: Szerkesztette

Válogató-összeállító esetében: Válogatta

Könyvfejezet vagy más könyvrész

 • Kelly, John D. 2010. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” In Anthropology and Global Counterinsurgency, szerkesztette John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell és Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press.

(Kelly 2010, 77)

Kötet bevezetése, előszava, összefoglalása vagy hasonló része

 • Rieger, James. 1982. Bevezetés – Mary Wollstonecraft Shelley. Frankenstein; or, The Modern Prometheus. xi–xxxvii. Chicago: University of Chicago Press.

(Rieger 1982, xx–xxi)

Elektronikus könyv

Az interneten közzétett elektronikus könyvek, egyéb kiadványok esetében a mű szerzője vagy szerkesztője, a kiadás éve és a mű címe után a kiadó intézményt, szervezetet, kutatócsoportot, stb., majd a letöltéshez szükséges url-t kell feltüntetni. A hivatkozásban az url előtt fel kell tüntetni azt a dátumot, amikor a hivatkozó az adott on-line tartalmat megtekintette. Ha a kiadvány oldalszámozott, akkor az oldalszámot a zárójeles, szövegközi hivatkozásban a nyomtatott kiadványokkal egyező módon kell feltüntetni, ha nem oldalszámozott, akkor törekedni kell a hivatkozott információ helyének lehető legpontosabb megjelölésére: ez lehet a fejezet sorszáma, több fájlra osztott kiadvány esetében a fájl sorszáma, stb. Ha az elektronikus kiadvány ún. e-könyv-olvasóra készült formátumban jelent meg, akkor a kiadót,  a kiadás évét és a formátum típusát kell megjelölni.

(Kurland és Lerner, 10. fej., 19. doc)

 • Austen, Jane. 2007. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics. Kindle kiadás.

(Austen 2007)

Periodikában közölt tanulmányok, cikkek

Tanulmány nyomtatott periodikában

A folyóirat címe után a lapszám sorszáma következik. A folyóiratok lapszámszámozása igen sokféle lehet: sok folyóirat az első lapszámtól folyamatosan számozza a lapszámokat, más folyóiratok minden évben újrakezdik. A lényeg: a lapszám számaként a kiadványon szereplő sorszámot adjuk meg. Amennyiben a lapszámokat kötetbe fűzték, úgy a kötet sorszámát kell feltüntetni.

 • Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104: 439–58.

(Weinstein 2009, 440)

 • Bonyhai Gábor. 1968. “A Szarvas-ének szerkezetelemei.” Kortárs 4: 29–41.

(Bonyhai 1968, 30)

Tanulmány internetes periodikában

Amennyiben a hivatkozandó tanulmány rendelkezik DOI azonosítóval, akkor azt a hivatkozás végén (a megtekintés időpontjának megjelölése után) kell feltütetni. Ha a tanulmány nem rendelkezik DOI azonosítóval, akkor a letöltéshez szükséges url-t kell feltüntetni.

 • Kossinets, Gueorgi és Duncan J. Watts. 2009. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” American Journal of Sociology 115: 405–50. Megtekintve 2014 március 31-én. doi:10.1086/599247.

(Kossinets és Watts 2009, 411)

 • Daragó László és Bakonyi Dániel. 2011. “Report about the architectural survey of the Parish Church of the settlement of Sanvignes-les-Mines.” Periodica Polytechnica Architecture 1: 13-22. Megtekintve 2013. január 21-én. http://www.pp.bme.hu/ar/article/view/2

(Daragó és Bakonyi 2011, 15)

Cikk napilapban, heti vagy kétheti lapban, egyéb magazinban  

A napilapban, heti vagy kétheti lapban, egyéb magazinban  megjelent cikkekre a tudományos periodikákhoz hasonlóan kell hivatkozni, de értelemszerűen nem a lapszámot, hanem a megjelenés dátumát kell feltüntetni. Ha a lap internetes verziójában megjelent változatra hivatkozik a szerző, akkor az url-t kell megadni.

 • Mendelsohn, Daniel. 2010. “But Enough about Me.” New Yorker, január 25.

(Mendelsohn 2010, 68)

 • Stolberg, Sheryl Gay és Robert Pear. 2010. “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.” New York Times, február 27. Megtekintve 2014. március 31-én. http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.

(Stolberg and Pear 2010)

Könyvrecenzió, könyvkritika

 • Kamp, David. 2006. “Deconstructing Dinner.” Recenzió Michael Pollan The Omnivore’s Dilemma c. művéről. New York Times, április 23, Sunday Book Review. Megtekintve 2014. március 31-én. http://www.nytimes.com/2006/04/23/books/review/23kamp.html.

(Kamp 2006)

Doktori tézis vagy disszertáció

 • Choi, Mihwa. 2008. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD dissz., University of Chicago.

(Choi 2008)

Konferencia-előadás

 • Adelman, Rachel. 2009. “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition.” Konferencia-előadás. Annual meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, november 21–24.

(Adelman 2009)

Weboldal

Személyhez, illetve személyekhez nem köthető kutatási anyagok, jelentések, nyilatkozatok, adatbázisok esetében a hivatkozást a weboldalt fenntartó (és egyben a hivatkozott anyagot közreadó) intézmény, szervezet, kutatócsoport, stb. nevével és a közreadás évével kezdjük. Ezt követi az adott projekt, kutatási anyag, stb. címe, az utolsó megtekintés időpontja és az url.

(Google 2009)

 • McDonald’s Corporation. 2008. “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts.” Megtekintve 2014 március 31-én. http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

(McDonald’s 2008)

Blog-bejegyzés és komment

 • Posner, Richard. 2010. “Double Exports in Five Years?” The Becker-Posner Blog, február 21. Megtekintve 2014. március 31-én. http://uchicagolaw.typepad.com/beckerposner/2010/02/double-exports-in-five-years-posner.html.

(Posner 2010)